Narcissism, psykisk misshandel och traumabindningar