Dokument & Artiklar

För dig som vill vet mera om narcissistens kännetecken och beteende, medberoende och traumabindningar så finns det att läsa här.
Minna Texter
Helene Lilja

Narcissistens metoder #1

Gaslighting Begreppet kommer från en äldre film där en man får sin fru galen genom att få henne att tvivla på sin egen verklighetsuppfattning. Han vrider ner lågan på lamporna men förnekar det och får

Läs mer »
Minna Texter
Helene Lilja

Narcissistens metoder #2

Triangulering Det är väldigt vanligt att narcissister använder triangulering som manipulation, det gör det för att skapa kaos och kontrollera situationer och personer. Man kan beskriva det som på att det är samma person som

Läs mer »
Minna Texter
Helene Lilja

Narcissistens metoder #3

Flygande apor och smutskastning Flygande apor är personer som narcissisten har manipulerat och som går narcissistens ärenden. Narcissisten använder hela sin charm och karisma för att få sina flygande apor med sig. Du känner dig

Läs mer »
#1 Den öppna narcissistens känntecken
Minna Texter
Helene Lilja

Patologisk narcissism #1

Den öppna narcissistens kännetecken Är ofta väldigt karismatisk, charmig och intelligent. Eftersom de ofta är intelligenta kan de visa förståelse på ett logiskt plan men det är inte empati för de har ofta ingen eller

Läs mer »
Minna Texter
Helene Lilja

Patologisk narcissism #2

Den dolda narcissisten Är svårast att upptäcka då de är smarta nog att dölja sitt beteende som är väldigt likt den öppna narcissisten. De blir lätt sårade och lever ofta med fokus på att de

Läs mer »
Minna Texter
Helene Lilja

Patologisk narcissism #3

Den ignoranta narcissisten Den har samma egenskaper som den öppna narcissisten men den behandlar sina nära genom att ignorera, ni existerar inte. Är frånvarande och tar dig för givet, och beter sig som att du

Läs mer »
Minna Texter
Helene Lilja

Patologisk narcissism #4

Filantropisk narcissist Spelar upp en fasad av att vara den hjälpsamma samariten, eller den som gör allt för att rädda världen men det är bara för att andra ska se. De är ofta terapeuter, coacher

Läs mer »
Minna Texter
Helene Lilja

Patologisk narcissism #5

Elak/svårartad narcissist Är ofta kriminella då de oetiska och saknar känsla för vad som är rätt och fel. De är elaka, sadistiska och skadar andra. De ljuger och är mästare på att manipulera, känner ingen

Läs mer »
Minna Texter
Helene Lilja

Trauma Terapi

Får du lätt skuldkänslor? Får du lätt skuldkänslor oavsett vad saken gäller eller vem det gäller? Jag har burit på skuldkänslor i hela mitt liv, och det har gällt allt från att inte hjälpa någon

Läs mer »