Har du svårt att bli av med oro, ångest och rädslor? Drunknar du i dina känslor och agerar på ett sätt som du sedan ångrar?


Det är viktigt att INTE försöka undvika känslorna som kommer. Det kan finnas sår från barndomen som triggas och om vi låter känslorna kännas utan att totalt absorberas av dem så är det lättare att bli medveten om vad som sker inom oss.

Ett vanligt sätt att försöka undvika sina känslor är att projicera dem på någon annan. Lägga skuld eller göra någon annan fel läker inte det som triggas i dig, och det gör inte dig själv medveten om det du behöver läka eller bearbeta. Att bli medveten om känslorna när de dyker upp skapar en frihet. Du slipper agera på starka känslor på ett sätt som du kanske ångrar senare. Det ger dig möjlighet att stanna i det som känns och iaktta.

Vi ÄR inte våra känslor, vi KÄNNER våra känslor.
Att säga till sig själv: ”Jaha, nu känner jag ……….. ”eller ”Ok, nu känner jag mig ……………” hjälper dig från att drunkna i känslorna.
(Nyckeln är att inte säga till sig själv ”Jaha, nu är jag är ……….”)
Det ger dig distans till det som känns och du kan lättare hantera det som dyker upp.


Jag vill också tipsa om denna meditation, den är jätteskön <3

Du kanske även gillar