Klientavtal

Från överleva till leva
Genom upprättandet av detta avtal godkänner terapeuten dessa villkor.