Klientberättelse – Narcissist på arbetsplatsen

Klienten var på väg att bli sjukskriven, läget var så att klienten fått nya arbetsuppgifter och nya kollegor och hon kände sig så otillräcklig oavsett hur mycket hon ansträngde sig.

När klienten fått insikt i hur en narcissist gör så föll pusselbitarna på plats. Det var inte de nya arbetsuppgifterna som var problemet, det var en person som min klient hade daglig kontakt med som visade sig ha narcissistiskt beteende genom att skapa stressade situationer, drama och kaos.

Det visade sig att den personen fått flera kollegor att antingen byta jobb eller sjukskriva sig.

När vi jobbat med det som min klient triggades av så kunde hon se allt klart. Hon drogs inte längre med i dramat som personen skapade utan kunde iaktta och hålla sig lugn🙏🏻

Hon kallade till ett möte med sina närmsta kollegor och sin chef och informerade dem om narcissistiskt beteende vilket har gjort att de inte påverkas i lika stor utsträckning som tidigare. 🙌🏻

Klienten har godkänt att jag delar detta.

Du kanske även gillar