Köpvillkor

Köpvillkoren gäller köp via Helene Lilja Livscoach hemsida

1. Allmänt
1.1. Dessa bestämmelser gäller vid försäljning till konsument av coachning, terapi & utbildning. Avtal gäller mellan Kund och Helene Lilja Livscoach (juridiskt namn Helene Lilja Livscoach), org.nr 670213-0102.

1.2. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, prisförändringar och ifall dessa inte stämmer. En vara som lagts i kassan vid köptillfället sker inga prisförändringar på efter köpet gått igenom.

1.3. Materialet på sidan ägs av Helene Lilja Livscoach eller dess licensgivare. Om bilder önskas användas i andra sammanhang krävs det att ni kontaktar oss för ett medgivande.

2. Kunduppgifter och säkerhet
2.1. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga. Kunden ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.Vi hanterar person- och kontaktuppgifter i enlighet med Svenska Personuppgiftslagen (PUL). Vid beställning godkänner du att vi använder och lagrar dina uppgifter i vårt system och dessa kommer endast att användas för att ge dig bästa möjliga service. Det kan handla om att bekräfta beställning, leveransbesked men också informera om kampanjer och nyheter. Helene Lilja Livscoach kommer aldrig sälja dina uppgifter vidare till en tredje part utan använder dem endast för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

2.2. Som kund är du själv ansvarig för att dina kontaktuppgifter och köp knutna till dessa så därför är det av största vikt att dessa inte missbrukas eller delas med obehöriga. Om du misstänker att någon missbrukar dessa handlingar ska du anmäla detta till oss omgående. Helene Lilja Livscoach har också rätten att stänga av en kunds tillgång till online-utbildningar vid misstanke om missbruk.

2.3. Vi krypterar all trafik (SSL) mellan din dator och vår webbshop för att garantera att ingen kan komma åt dina uppgifter.

3. Avtal och beställning
3.1.
För att ditt köp ska gå igenom behöver du acceptera villkoren. Detta innebär att du förbinder dig att följa villkoren och att du tagit del av informationen om personuppgifter och användning av cookies.
Ett avtal ingås först när vi skriftligen bekräftat din beställning och då du mottagit en orderbekräftelse från Helene Lilja Livscoach. I enskilda fall kan vi neka en beställning.

3.2. I samband med din beställning lämnar vi utan dröjsmål ett kvitto/orderbekräftelse som bekräftar ditt köp. Observera att din beställning endast kan bekräftas om vi kan fastställa dina uppgifter.

3.3. Genom att slutföra köpet erkänner du betalningsskyldighet för den beställda ordern.

4. Köp och betalning
4.1. Enligt svensk lag, utför vi inte kreditköp till personer under 18 år.

Kunder under 18 år måste ha målsmans godkännande.

4.2. Alla beställningar är välkomna i Helene Lilja Livscoach och därför finns inget krav på ett minsta beställningsbelopp.

4.3. Kunden kan betala sitt köp på de sätt som anges på webbplatsen.

5. Priser
5.1. Våra priser är inklusive moms och räknat i svenska kronor.

5.2. Vi reserverar oss för eventuella slutsålda varor samt eventuella pris-, tryck-, och valutakursförändringar, konstruktions-, sortiments- och andra förändringar som kan uppstå.

6. Ångerrätt och öppet köp
6.1. Ångerrätten innefattar inte coachning, terapi & utbildning från Helene Lilja Livscoach.

7. Tillämplig lag och tvist
7.1. Vid eventuell tvist så följer Helene Lilja Livscoach riktlinjer och beslut från Allmänna reklamationsnämnden.

7.2. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas utifrån svensk lag och avgöras av allmän domstol.

8. Force Majeure
8.1. Helene Lilja Livscoach skall inte hållas ansvarig för brott mot de villkor som orsakats av omständigheter utanför vår kontroll, inklusive, men inte begränsat till, explosioner, brand, blixtnedslag, hårt väder, krig, översvämning, arbetskonflikt (oavsett om det omfattar våra anställda eller inte).

Dessa villkor uppdaterades maj 2021.