Narcissistens metoder #2

Triangulering

Det är väldigt vanligt att narcissister använder triangulering som manipulation, det gör det för att skapa kaos och kontrollera situationer och personer. Man kan beskriva det som på att det är samma person som tänder elden som släcker den.

Om du hade rätt god självkänsla när du gick in i relationen men blir med tiden mer och mer osäker och svartsjuk så kan det vara ett tecken på att du är utsatt för triangulering.

Otrohet och svartsjuka är en form av triangulering. För att göra dig svartsjuk flörtar de öppet med andra men förnekar det och beskyller dig för att vara svartsjuk och att du borde gå i terapi. De kan få dig att tro att det är ditt fel för du inte haft tid eller tagit hand om narcissistens behov.

Om en förälder är narcissistisk så behandlar den sina barn olika. Den har en favorit som den höjer till skyarna och en som är det svarta fåret och det kan variera vem som är vad. Det svarta fåret blir ofta förolämpat, kritiserat och nedvärderat. Detta kan skapa konflikter, känslor av avundsjuka och tävling mellan barnen. Narcissisten är den som håller i trådarna och styr.

Om du har en chef som är narcissist är det väldigt vanligt att triangulering förekommer. All kommunikation ska ske genom chefen, någon utesluts från möten eller får inte ta del av information, man favoriserar genom att göra vissa medarbetare viktiga och andra oviktiga. Det skapar misstänksamhet och paranoia hos medarbetarna, och en stigande känsla av att man inte vet vad som kan hända och någon går bakom ryggen på en. När medarbetarna slåss om uppmärksamheten från chefen och tävlar om att få vara den viktiga så trivs narcissisten eftersom medarbetarna lägger fokuset på varandra. Narcissisten styr och kontrollerar medarbetarna och blir inte avslöjad för sin inkompetens.

Du kanske även gillar