Integritetspolicy

GDPR reglerar hur personuppgifter får behandlas. Hos Helene Lilja ser vi till att du som klient/kund känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Helene Lilja behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
  • Tillhandahållande och administration av Helene Liljas tjänster, kurser, utbildningar eller andra uppdrag som du anmält dig till eller beställt.

Vi är alla ålagda tystnadsplikt enligt Patientsäkerhetslagen och har tillgång till handledning i vårt arbete.

I enlighet med dataskyddslagen vi en integritetspolicy som anger hur dina personuppgifter sparas och används under tiden du går i samtal hos oss. Har du några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du alltid kontakta oss.

Vilka uppgifter sparar vi ?

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

När du kontaktar oss via mail, sms, onlinevideo eller telefonsamtal sparas dina kontaktuppgifter hos oss. Om du sedan kommer till oss för besök lagras dessa uppgifter likaså. Syftet med det är att vi sedan ska kunna maila- eller ringa dig för att erbjuda samtalstider, ändra samtalstider eller för att svara på frågor, samt dessutom kunna sända dig fakturor eller kvitton.

Genom att använda Helene Liljas tjänster accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder e-post för att skicka information till dig. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på mailadress: helene@helenelilja.se

Terapi, coaching eller kurser

Jag skriver inte journaler i sjukvårdssystem och jag för inga anteckningar heller. Vid fakturabetalning kan dock ytterligare information behöva sparas såsom hemadress samt födelsedata.

Vid avslutad terapi/coaching behåller jag klientens kontaktuppgifter i upp till två år. Därefter raderas dessa. Klienten kan när som helst begära att jag ska radera kontaktuppgifter eller anteckningar. Betalningsinformation, namn och eventuell adress beroende på betalningsform sparas i bokföringssystemet och där gäller bokföringslagen dvs. sparas i 7 år.

Cookies

Vår webbplats använder bara så kallade sessionskakor. Kakorna används för att identifiera dig som användare under sessionen. Om du trots allt inte vill tillåta cookies kan du vägra cookies i din webbläsares inställning. Du kan även ställa in din webbläsare så att den fråga om huruvida kakor ska installeras eller ej.

Vem kontaktar du vid frågor?

Personuppgiftsansvarig är Helene Lilja. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

E-Post: helene@helenelilja.se