Patologisk narcissism #1

#1 Den öppna narcissistens känntecken

Den öppna narcissistens kännetecken

  • Är ofta väldigt karismatisk, charmig och intelligent.
  • Eftersom de ofta är intelligenta kan de visa förståelse på ett logiskt plan men det är inte empati för de har ofta ingen eller mycket låg empati beroende på hur pass narcissistisk personen är.
  • Lägger stor vikt vid utseende, makt och det materiella, ser ofta personer som ägodelar. Självcentrerad, arrogant och avundsam.
  • Vill få specialbehandling.
  • Skyller sitt beteende på andra och de skapar konflikter överallt med det är inget problem för dom. Vill känna personer som är betydelsefulla.
  • Kan byta skepnad om de har vinning av det, som att vända kappan efter vinden.
  • Har mycket låg självkänsla som de gömmer bakom en till synes självsäker fasad.
  • De vill att andra ska se dom som felfria så om de blir påkomna med att göra något kan de verka skamsna. Men det handlar inte om det de gjort utan för att någon kom på dem.