ICT – Instant Change Therapy

ICT

I oktober började jag en utbildning som är helt magisk! Vi lär oss verktyg som är så effektiva att man inte tror det är sant. De ger omedelbar effekt.

I april är jag klar men jag har redan bakat in detta i mitt arbete som Livscoach och mina klienter får fantastiska resultat! Jag är så lycklig att jag hittat denna utbildning.

Så här beskrivs utbildningen:

”INSTANT CHANGE THERAPY (ICT) är en unik terapiform som med dess fantastiskt snabba och djupgående verktyg & metoder gör att människor inte längre behöver gå i ändlösa terapisessioner för att nå de livsförändringar de önskar. Vare sig det gäller beteenden, trauman, svårigheter, depressioner osv.

Med ett holistiskt perspektiv och en kombination av traditionell psykologi, soulful-verktyg, quantum metoder och systemisk medvetenhet går vi direkt till klientens undermedvetna och rensar bort det som omedvetet håller dem kvar i sin historia och det som skapar begränsningar och problem i deras liv idag. Allt fler inser att vi inte löser några problem enbart genom det logiska, genom att prata om vår historia, vad vi varit med om eller att kognitivt försöka förändra våra beteenden. Det hjälper möjligtvis för stunden men ger sällan livslång förändring.

För att nå verklig och bestående förändring och för att kunna återta vårt sanna jag, känna oss fria och leva med glädje och lätthet, behöver vi komma till roten av det som styr våra liv undermedvetet. Bland annat en mängd överlevnadsstrategier vi skapade i mycket ung ålder, det vi inte ens vet om att vi bär på. Därefter behöver vi få hjälp att på ett effektivt sätt förändra dessa.

En ICT-Terapeut har tillgång till mängder av metoder för att hitta det som ligger dolt i klientens undermedvetna och en verktygslåda med näst intill magiskt snabba verktyg för att omprogrammera det som styr på autopilot. Det ger klienten en omedelbar transformation vilket är en av anledningarna till varför ICT är en så oerhört effektiv terapiform och att allt fler söker sig till den. Många gånger säger klienter ”Om jag bara hade vetat att det kan gå så här lätt, tänk alla år och pengar jag har ödslat på andra terapier och metoder”.

ICT är utvecklat av Malin Henriksson Pratt som har över 20-års erfarenhet av att arbeta med människor, både ur ett personligt och andligt perspektiv. Hennes djupa önskan om att befria människor från lidande tillsammans med hennes praktiska och samtidigt spirituella förhållningssätt, hennes djupa kunskap om det mänskliga psyket och en aldrig sinande nyfikenhet på att utveckla och finna det som verkligen gör skillnad – allt detta är det som ligger till grund för denna högt uppskattade och revolutionerande effektiva terapiform.”

Är det kanske så att du också vill bli av med sånt som du bär på men som du egentligen vill släppa? Hör av dig! <3