Vilka symptom stämmer in på dig?

Vilka symptom stämmer in på dig

Vilka symptom stämmer in på dig? Känner du igen dig i något av följande påståenden:

 • Du känner att du är mindre värd än andra
 • Du har svårt att älska dig själv
 • Du har alltför stor respekt för auktoriteter
 • Du känner att dina behov inte är så viktiga
 • Du har svårt att sätta gränser
 • Du upplever en otrygghet med dig själv
 • Du tror alltid att det värsta ska hända
 • Du vågar inte visa hela dig p.g.a. rädsla att bli bedömd
 • Du överpresterar
 • Du har svårt att lita på din intuition
 • Du tar mer ansvar än vad du behöver
 • Du har svårt för att inte hjälpa andra, även de som inte bett om det
 • Du har ofta skuldkänslor

Känner du igen dig i något av detta? Det kanske rentav är flera som är passar in på dig. När du som barn råkade ut för obehagliga situationer anammade du ett försvar för att skydda dig. Detta försvar kanske rentav räddade livet på dig som barn. Men när du har det med dig upp i vuxen ålder är det begränsande. Om det är ett djupt sår så har det definitivt följt med dig till vuxen ålder. Det finns 5 olika försvarssystem som vi anammar som barn. Jag ska gå igenom de 5 olika försvaren lite kort.

 1. Rätten att EXISTERA – känsla av att ha blivit AVVISAD.
 2. Rätten till SINA BEHOV – känsla av att ha blivit ÖVERGIVEN
 3. Rätten till SIN EGEN IDENTITET – känsla av att ha blivit FÖRÖDMJUKAD
 4. Rätten till SITT SANNA JAG – känsla av att ha blivit SVIKEN
 5. Rätten till SINA KÄNSLOR – känsla av att ha blivit utsatt för ORÄTTVISA

Rätten att EXISTERA – 1:a försvaret.

På något sätt har det lilla spädbarnet blivit avvisat, eller känt att det finns ingen där för mig. Om såret är djupt och inte läkt så följer försvaret med upp i vuxen ålder vilket gör att du tror alltid att det värsta ska hända. Katastroftänk och mycket rädslor. När det blir för jobbigt vill du fly. Men du kan också vara totalt orädd och näst intill ovarsam med dig själv. Den djupgående rädslan är att bli avvisad.

Rätten till SINA BEHOV – 2:a försvaret.

Det lilla barnet har fått några behov tillgodo sedda men inte tillräckligt. Eller så har det tagits ifrån barnet, dvs barnet har fått det den behöver men så tas det bort. Och det kan leda till att du som vuxen blir väldigt krävande, andra ska tillgodose dina behov. Eller så trycker du undan dina behov, du ber inte någon om hjälp nånsin. Du klarar dig helt själv. För att slippa bli övergiven igen.

Rätten till SIN EGEN IDENTITET – 3:e försvaret.

Det här försvaret handlar om när barnet börjar uttrycka sin kreativitet. Det kan då blivit utsatt för ett äldre syskon eller någon annan som hånar eller bedömer det barnet skapat. Barnet känner sig förödmjukad och gör sig själv fel. Känsla av skam är kopplat till det här försvaret. Om du som barn har upplevt att bli hånad eller bedömd i ditt eget uttryck så har du ofta en rebell inom dig. Det kan visa sig i att du säger säga ja men sen struntar du i det. Eller att du alltid vill göra tvärtom mot vad föräldrarna eller andra säger. Detta försvar medför stagnerad energi, som att du gasar och bromsar samtidigt så du kommer ingen vart. Och att du gör och ger till andra först för att få din egen frihet. Den största rädslan är att bli förödmjukad.

Rätten till SITT SANNA JAG – 4:e försvaret.

Här handlar det om föräldrar som lovar men sen inte håller det de lovat. Barnet känner sig sviket och anammar detta försvar, sätter på sig en mask. Om du har ett stort sår från att ha blivit sviken så har du ett lågt självvärde men du döljer det genom att blåsa upp dig själv. Du försvarar dig starkt för att inte bli sviken igen, och du skapar splitt och intriger mellan människor. Det är inte så att du alltid har masken på dig. Den åker på när du hamnar i det läget att du känner dig sviken. Har du nån gång reagerat väldigt starkt, så pass att du själv undrade vad det handlar om? Det kan vara detta försvar. Övergivenhet ligger till grunden för detta försvar.

Rätten till SINA EGNA KÄNSLOR – 5:e försvaret.

Här handlar det om att någon annan talar om för barnet om det gör som den ska, som t ex när man börjar skolan. Här lär sig också barnet att man ska inte skilja sig från normen, man ska rätta sig i ledet. Barnet går upp i huvudet för att göra rätt och sköta sig. Som vuxen kan det visa sig att du låter den logiska delen i dig dominera för att eftersträva kontroll. Det kan medföra att du har svårt att känna vad du innerst inne vill för du är så van att resonera dig fram till beslut. Att känna in vad som känns bäst är svårt för en person som har mycket av detta försvar. Du är förmodligen känslig för orättvisor och du söker bekräftelse från auktoriteter. Rädsla för att misslyckas följer också med detta försvar.

Vi har alla i större eller mindre utsträckning de flesta av dessa försvar med oss i vuxen ålder. Så länge det finns oläkta sår begränsas vi av detta. Men när vi har släppt taget om det smärtsamma minnet så ger dessa försvar positiva egenskaper. För dig som vill fördjupa dig i ämnet kan jag rekommendera boken Hela ditt inre och finn ditt sanna jag.

För dig som vill veta hur man gör för att rensa bort det som begränsar dig kikar in på nästa del som är BEHOV.

Vilka problem har du idag?

Problem

Vilka problem har du idag som påverkar dig? Problem du har idag är till stor del relaterade till barndomen.

 • Är du rädd för att misslyckas?
 • Jämför du dig med andra?
 • Låter du den logiska delen i dig styra ditt liv?
 • Vågar du inte ta plats?
 • Har du svårt att hålla vikten?
 • Har du svårt att sätta gränser?
 • Sätter du andras behov före dina egna?
 • Har du svårt att känna vad du innerst inne vill?
 • Tröstäter du?
 • Har du svårt att komma i kontakt med dina känslor?
 • Tar du på dig för mycket ansvar?
 • Har du lätt för att känna skuld eller skam?
 • Letar du trygghet hos andra?

Tänk dig ett litet barn. De är så självklara i sig själva. Har du tänkt på det?
Det var inget jag reflekterade över när mina barn var små. Men nu gör jag det med mina barnbarn. De föreställer sig inte och de anpassar sig inte till något. De visar sina känslor öppet oavsett var de är och oavsett situationen.

Men så händer något

Men så händer något och det behöver inte handla om trauman, fysiska övergrepp eller våld. Om du inte kände dig älskad som spädbarn så gav det dig en sanning om att du inte är värd att älskas, eller att dina behov inte är viktiga. Om du som liten ritar dina första teckningar och hånas av ett äldre syskon som inte vet bättre så kan det leda till att du gör dig själv fel i ditt kreativa uttryck.
Hur pass du påverkades som liten varierar eftersom vi alla är unika. En individ kanske inte alls påverkas, medans en annan blir ledsen och gör sig själv fel.

Det kan också handla om att dina föräldrar var upptagna och inte hade tid för dig. De gav med andra ord inte dig den uppmärksamheten som du behövde. Som barn är vi lojala och vi tar på oss det som sker, vi lägger det på oss själva.

Sen kan det också har varit någon utanför familjen som skapat ett sår i dig. Du kan till exempel haft en sträng lärare som gjorde att du inte vågade göra fel i skolan.

När jobbiga saker händer

När jobbiga saker händer i vår uppväxt anammar vi försvarssystem för att skydda oss, du kan likna det vid att sätta på sig en mask.
Ju jobbigare vi haft det desto djupare är såren från händelserna. Ju mer vi har skyddat oss desto färre minnen har vi från barndomen för när masken är på är vi inte oss själva och inte fullt närvarande. Fast egentligen minns vi allt men det är undanstoppat för att det var så smärtsamt. Det ligger kvar i vårt undermedvetna.

När föräldrarna inte ger barnet det den behöver så kan barnet anamma en sanning om att dennes behov inte är viktiga. Detta kan följa med upp i vuxen ålder och det kan leda till att den personen blir väldigt krävande. På så sätt att andra ska tillgodose dennes behov. Eller också blir det en person som trycker undan sina behov. Man kan pendla mellan dessa två.

Om du hade en sträng lärare som gjorde att du inte vågade göra fel kan det också följa med upp i vuxen ålder. Det skulle kunna påverka dig på så sätt att du inte vågar göra misstag. Så du eftersträvar att allt ska vara så perfekt det bara kan för att undvika att göra fel. Det kan också gjort att du har alltför stor respekt för auktoriteter. Eller att du tror att du måste prestera och vara duktig för att bli sedd.

Vilka problem har du idag? Vilka problem har du som påverkar dig? Reflektera en stund och försök vara så ärlig mot dig själv som det bara går. Men jag vill att du är omtänksam mot dig själv, du gjorde det bästa du kunde som barn. Att tänka dåligt om sig själv hjälper inte, men att ge sig själv kärlek hjälper.

Vilka SYMPTOM stämmer in på dig?