Dragning till personer med Narcissistiskt beteende?

Vilka symptom stämmer in på dig

Upplever du att du verkar ha en dragning till personer med narcissistiskt beteende?

Handen på hjärtat, hur ser dina relationer ut? Är de kärleksfulla och omtänksamma, eller kontrollerande och rent av elaka? Om du läst så här långt så är jag ganska säker på att du råkat ut för några jobbiga relationer som satt sina spår i dig. Du kanske rentav upplever att alla är narcissister i större eller mindre utsträckning.

Då vill jag berätta för dig att det finns en magnetism mellan personer som är medberoende och narcissister. Den medberoende vill ge och narcissisten tar.

Om du läker ditt medberoende så har du mycket lättare för att sätta gränser och inte acceptera övergrepp vare sig de är verbala eller fysiska och då är du inte längre intressant för en narcissist.

Vill du veta mer? Titta på dessa filmer eller kontakta mig via e-post

Med värme<3

Helene