Vilka symptom stämmer in på dig?

Vilka symptom stämmer in på dig

Vilka symptom stämmer in på dig? Känner du igen dig i något av följande påståenden:

 • Du känner att du är mindre värd än andra
 • Du har svårt att älska dig själv
 • Du har alltför stor respekt för auktoriteter
 • Du känner att dina behov inte är så viktiga
 • Du har svårt att sätta gränser
 • Du upplever en otrygghet med dig själv
 • Du tror alltid att det värsta ska hända
 • Du vågar inte visa hela dig p.g.a. rädsla att bli bedömd
 • Du överpresterar
 • Du har svårt att lita på din intuition
 • Du tar mer ansvar än vad du behöver
 • Du har svårt för att inte hjälpa andra, även de som inte bett om det
 • Du har ofta skuldkänslor

Känner du igen dig i något av detta? Det kanske rentav är flera som är passar in på dig. När du som barn råkade ut för obehagliga situationer anammade du ett försvar för att skydda dig. Detta försvar kanske rentav räddade livet på dig som barn. Men när du har det med dig upp i vuxen ålder är det begränsande. Om det är ett djupt sår så har det definitivt följt med dig till vuxen ålder. Det finns 5 olika försvarssystem som vi anammar som barn. Jag ska gå igenom de 5 olika försvaren lite kort.

 1. Rätten att EXISTERA – känsla av att ha blivit AVVISAD.
 2. Rätten till SINA BEHOV – känsla av att ha blivit ÖVERGIVEN
 3. Rätten till SIN EGEN IDENTITET – känsla av att ha blivit FÖRÖDMJUKAD
 4. Rätten till SITT SANNA JAG – känsla av att ha blivit SVIKEN
 5. Rätten till SINA KÄNSLOR – känsla av att ha blivit utsatt för ORÄTTVISA

Rätten att EXISTERA – 1:a försvaret.

På något sätt har det lilla spädbarnet blivit avvisat, eller känt att det finns ingen där för mig. Om såret är djupt och inte läkt så följer försvaret med upp i vuxen ålder vilket gör att du tror alltid att det värsta ska hända. Katastroftänk och mycket rädslor. När det blir för jobbigt vill du fly. Men du kan också vara totalt orädd och näst intill ovarsam med dig själv. Den djupgående rädslan är att bli avvisad.

Rätten till SINA BEHOV – 2:a försvaret.

Det lilla barnet har fått några behov tillgodo sedda men inte tillräckligt. Eller så har det tagits ifrån barnet, dvs barnet har fått det den behöver men så tas det bort. Och det kan leda till att du som vuxen blir väldigt krävande, andra ska tillgodose dina behov. Eller så trycker du undan dina behov, du ber inte någon om hjälp nånsin. Du klarar dig helt själv. För att slippa bli övergiven igen.

Rätten till SIN EGEN IDENTITET – 3:e försvaret.

Det här försvaret handlar om när barnet börjar uttrycka sin kreativitet. Det kan då blivit utsatt för ett äldre syskon eller någon annan som hånar eller bedömer det barnet skapat. Barnet känner sig förödmjukad och gör sig själv fel. Känsla av skam är kopplat till det här försvaret. Om du som barn har upplevt att bli hånad eller bedömd i ditt eget uttryck så har du ofta en rebell inom dig. Det kan visa sig i att du säger säga ja men sen struntar du i det. Eller att du alltid vill göra tvärtom mot vad föräldrarna eller andra säger. Detta försvar medför stagnerad energi, som att du gasar och bromsar samtidigt så du kommer ingen vart. Och att du gör och ger till andra först för att få din egen frihet. Den största rädslan är att bli förödmjukad.

Rätten till SITT SANNA JAG – 4:e försvaret.

Här handlar det om föräldrar som lovar men sen inte håller det de lovat. Barnet känner sig sviket och anammar detta försvar, sätter på sig en mask. Om du har ett stort sår från att ha blivit sviken så har du ett lågt självvärde men du döljer det genom att blåsa upp dig själv. Du försvarar dig starkt för att inte bli sviken igen, och du skapar splitt och intriger mellan människor. Det är inte så att du alltid har masken på dig. Den åker på när du hamnar i det läget att du känner dig sviken. Har du nån gång reagerat väldigt starkt, så pass att du själv undrade vad det handlar om? Det kan vara detta försvar. Övergivenhet ligger till grunden för detta försvar.

Rätten till SINA EGNA KÄNSLOR – 5:e försvaret.

Här handlar det om att någon annan talar om för barnet om det gör som den ska, som t ex när man börjar skolan. Här lär sig också barnet att man ska inte skilja sig från normen, man ska rätta sig i ledet. Barnet går upp i huvudet för att göra rätt och sköta sig. Som vuxen kan det visa sig att du låter den logiska delen i dig dominera för att eftersträva kontroll. Det kan medföra att du har svårt att känna vad du innerst inne vill för du är så van att resonera dig fram till beslut. Att känna in vad som känns bäst är svårt för en person som har mycket av detta försvar. Du är förmodligen känslig för orättvisor och du söker bekräftelse från auktoriteter. Rädsla för att misslyckas följer också med detta försvar.

Vi har alla i större eller mindre utsträckning de flesta av dessa försvar med oss i vuxen ålder. Så länge det finns oläkta sår begränsas vi av detta. Men när vi har släppt taget om det smärtsamma minnet så ger dessa försvar positiva egenskaper. För dig som vill fördjupa dig i ämnet kan jag rekommendera boken Hela ditt inre och finn ditt sanna jag.

För dig som vill veta hur man gör för att rensa bort det som begränsar dig kikar in på nästa del som är BEHOV.

Du kanske även gillar