Patologisk narcissism #4

Filantropisk narcissist

 • Spelar upp en fasad av att vara den hjälpsamma samariten, eller den som gör allt för att rädda världen men det är bara för att andra ska se.
 • De är ofta terapeuter, coacher och spirituella ledare.
 • Engagerar sig ofta i kommunala frågor. Donerar gärna pengar och talar vitt och brett om det.
 • Visar upp allt de gör på sociala medier och om de inte får den uppmärksamhet och bekräftelse de vill ha blir de arga och tar ut det på de närmaste i familjen eller sina medarbetare.
 • Har samma beteende som den öppna narcissisten bakom fasaden av den hjälpsamma samariten. Denna fasad håller man hårt på, det är ofta bara de närmaste som vet vad som finns bakom.
 • Har ofta ledande positioner. Ju mer framgång de har desto mer avslöjas fasaden då de anser sig inte behöva ta ansvar för sina handlingar, de står ju över alla andra människor.

Narcissistens metoder #1

Gaslighting

Begreppet kommer från en äldre film där en man får sin fru galen genom att få henne att tvivla på sin egen verklighetsuppfattning. Han vrider ner lågan på lamporna men förnekar det och får henne att ifrågasätta sig själv. Detta och annat pågår under en längre tid och till slut litar hon inte på det hon upplever och tror på det mannen säger, att hon faktiskt är galen.

Gaslighting är att manipulera en person genom att förvrida, ljuga, undanhålla och förvränga verkligheten så att personen ska lita mer på narcissisten än på sig själv. Detta sker över tid i ökande takt så att offret sakta men säkert tappar tron på sig själv. När narcissisten lyckats med detta så är offret så svagt att den tror mer på narcissisten. Då kan narcissisten kontrollera sitt offer genom att tala om för den vem den är, vad den tänker, vilka problem den har och vad andra tycker om den.

Patologisk narcissism #1

#1 Den öppna narcissistens känntecken

Den öppna narcissistens kännetecken

 • Är ofta väldigt karismatisk, charmig och intelligent.
 • Eftersom de ofta är intelligenta kan de visa förståelse på ett logiskt plan men det är inte empati för de har ofta ingen eller mycket låg empati beroende på hur pass narcissistisk personen är.
 • Lägger stor vikt vid utseende, makt och det materiella, ser ofta personer som ägodelar. Självcentrerad, arrogant och avundsam.
 • Vill få specialbehandling.
 • Skyller sitt beteende på andra och de skapar konflikter överallt med det är inget problem för dom. Vill känna personer som är betydelsefulla.
 • Kan byta skepnad om de har vinning av det, som att vända kappan efter vinden.
 • Har mycket låg självkänsla som de gömmer bakom en till synes självsäker fasad.
 • De vill att andra ska se dom som felfria så om de blir påkomna med att göra något kan de verka skamsna. Men det handlar inte om det de gjort utan för att någon kom på dem.