Vill du bli FRI?

Sommarpris Från överleva till leva

Vill du bli fri från …….
att anpassa dig efter andra?
svårigheter att sätta gränser?
det som hindrar dig från att vara du?
det som gör att du accepterar att andra behandlar dig illa?
övergrepp och trauman?
dragningskraften till narcissister?

Jag erbjuder ett gratis coachsamtal för dig som är intresserad av mitt 3 månaders program!
Vill du veta mer är du varmt välkommen att skriva till mig

VARFÖR HAR DU EN DRAGNINGSKRAFT TILL NARCISSISTER?

Dragningskraft

Varför du har en dragningskraft till narcissister är för att du är medberoende. I din uppväxt fick lära dig att andras behov är viktigare än dina egna, du har har svårt att sätta gränser, du vill rädda och hjälpa andra, du bär på skam och skuld för den du är samt förnekar och förklarar bort när andra gör dig illa.

Ovanpå det är du beroende av traumabindningar vilket gör att ”normala” personer känns tråkiga och attraherar dig inte.

Hur blir man fri? Genom att läka trauman och sår från uppväxten, släppa taget om programmeringar och strategier som du använt för att överleva samt ta hand om ditt inre barn.

Jag jobbar med en metod som heter ICT och som är väldigt effektiv och djupgående.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att skriva till mig

Längtar du efter att bli fri?

Längtar du efter att bli fri

Under livets resa tappar du mer eller mindre kontakten med din inre sanning, din inre kompass och vägvisare – din själ.
Oftast sker det tidigt, redan när du föds in i en familj och på olika sätt försöker anpassa dig för att du ska bli omhändertagen, sedd och få kärlek.
Redan vid 7 års ålder har vi tappat stora delar av den vi egentligen är och skapat mängder av ”sanningar” om hur världen och livet ser ut. Dessa sanningar lagras i vårt undermedvetna som sedan styr våra liv på autopilot och som vi dessutom befäster genom de händelser och upplevelser som vi som vuxen möter genom livet.
När du senare kommer till en punkt där du inte längre står ut med exempelvis relationsproblem, svårigheter, depressioner osv så försöker du lösa det genom det logiska och kognitiva med den traditionell terapin & coachning, alternativa metoder eller genom att ”smita förbi” våra personliga problem och gå till andligt sökande… Inget av detta är naturligtvis fel, men hjälper minimalt eftersom ditt liv styrs till 95% av det undermedvetna. Så länge du inte kommer åt det som omedvetet styr dig så spelar det ingen roll hur mycket du förstår rent logiskt eller hur andlig du är – problemen kommer kvarstå.


För mig var det så att jag tog ansvar över mycket mer än jag behövde, jag ville instinktivt hjälpa andra trots att de inte bett om hjälp, jag behövde bekräftelse från andra, jag kände mig otillräcklig oavsett vad jag gjorde och vågade inte vara autentisk. Jag satte andras behov före mina egna och jag hade väldigt svårt att sätta gränser. Jag kunde åstadkomma nästan vad som helst för andra men när det kom till mig var det stopp, det var som att energin tog slut och jag blev osäker. ICT och kunskapen om narcissism och medberoende har hjälpt mig släppa fram den jag var ämnad till att bli. Jag är så djupt tacksam!


Instant Change Therapy (ICT) fungerar så att vi går till ditt undermedvetna och med näst intill magiskt snabba metoder & verktyg hjälper jag dig att bli fri från i stort sett alla svårigheter du möter i livet vare sig det gäller relationsproblem, trauman, depressioner osv. Det är en av anledningarna till att många kallar ICT för ”den nya tidens terapiform” – du får märkbara förändringar på en gång!